Περίμετρος κοιλιάς, παχυσαρκία και υπερβαρία: Σχέση με καρδιοπάθεια, καρδιακή ανεπάρκεια και θανάτου από έμφραγμα

Η περίμετρος της κοιλιάς και ο δείκτης μάζας σώματος δείχνουν τον κίνδυνο για έμφραγμα μυοκαρδίου.

Η μέτρηση του βάρους και του ύψους, όπως επίσης και της περιμέτρου της κοιλιάς σας, σάς δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας σας. Σας πληροφορούν για τους κινδύνους που διατρέχετε να υποστείτε μελλοντικά σοβαρές παθήσεις, όπως στεφανιαία νόσο της καρδίας, στηθάγχη, έμφραγμα μυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια και εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η μέτρηση της περιμέτρου της κοιλιάς και του δείκτη μάζας σώματος επιτρέπουν με μεγάλη ακρίβεια να φανεί πόσο κινδυνεύει ένας παχύσαρκος ή υπέρβαρος άνθρωπος να υποστεί θανάσιμη και μη θανάσιμη καρδιαγγειακή πάθηση.

Η περίμετρος της κοιλιάς και ο δείκτης μάζας σώματος είναι παράγοντες που δείχνουν τον κίνδυνο προσβολής από καρδιαγγειακές παθήσεις.

Ο δείκτης μάζας σώματος ενός ανθρώπου είναι το βάρος του σε κιλά διαιρούμενο δια του ύψους του σε μέτρα στο τετράγωνο. Οι υπέρβαροι είναι αυτοί που έχουν δείκτη μάζας σώματος από 25 έως 30 kg/m2. Οι παχύσαρκοι είναι αυτοί που έχουν δείκτη ίσο με 30 kg/m2 ή περισσότερο.  

Η περίμετρος της κοιλιάς εξαρτάται και από το φύλο. Στους άνδρες, υπέρβαροι θεωρούνται αυτοί που έχουν περίμετρο κοιλιάς από 94 έως 101,9 cm και παχύσαρκοι αυτοί που έχουν περίμετρο ίση ή μεγαλύτερη από 102 cm. Στις γυναίκες υπέρβαρες θεωρούνται εκείνες που έχουν περίμετρο κοιλιάς από 80 έως 87,9 cm και παχύσαρκες εκείνες με περίμετρο ίση ή μεγαλύτερη από 88 cm.     

Στις καρδιαγγειακές παθήσεις περιλαμβάνονται η στεφανιαία νόσος της καρδίας που ευθύνεται για τη στηθάγχη και το έμφραγμα του μυοκαρδίου, η καρδιακή ανεπάρκεια και τα εγκεφαλικά επεισόδια ή αποπληξία.

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ιδιαίτερα η στεφανιαία νόσος της καρδίας είναι η πρώτη σε συχνότητα αιτία θανάτου στην Ευρώπη. Ευθύνονται για 38% όλων των θανάτων των ανδρών και για 45% όλων των θανάτων των γυναικών.

Σε μια ενδιαφέρουσα έρευνα που έγινε από Ολλανδούς γιατρούς μετρήθηκαν με ακρίβεια από επαγγελματίες της υγείας, η περίμετρος της κοιλιάς, ο δείκτης μάζας σώματος και άλλες ανθρωπομετρικές παράμετροι σε 20.500 άνδρες και γυναίκες. Οι ηλικίες των συμμετεχόντων κατά την εισαγωγή τους στην έρευνα κυμαίνονταν από 20 έως 65 ετών.

Στη συνέχεια, η εξέλιξη όλων αυτών των ατόμων παρακολουθήθηκε και καταγράφηκαν οι εισαγωγές σε νοσοκομεία που χρειάστηκαν για αυτούς, οι διαγνώσεις που έγιναν και οι θάνατοι που συνέβησαν. Από το σύνολο, για μόνο 556 δεν έγινε κατορθωτή η παρακολούθηση.

Τα αποτελέσματα έδειξαν:

  1. Η περίμετρος της κοιλιάς και ο δείκτης μάζας σώματος συσχετίζονται εξίσου ισχυρά με τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων
     
  2. Στα άτομα με περίμετρο της κοιλιάς και δείκτη μάζας σώματος τόσο αυξημένους που τα έβαζαν στις ομάδες των υπέρβαρων και παχύσαρκων, καταγράφηκαν 53% του συνόλου των θανάσιμων καρδιαγγειακών παθήσεων και 25%-30% του συνόλου των μη θανάσιμων καρδιαγγειακών παθήσεων
     
  3. Ο συνολικός κίνδυνος για ένα πρώτο μη θανάσιμο επεισόδιο καρδιαγγειακής πάθησης ήταν 10 φορές μεγαλύτερος από ότι για ένα θανάσιμο επεισόδιο μεταξύ των παχύσαρκων και υπέρβαρων σύμφωνα με την κατάταξη τους με βάση την περίμετρο κοιλιάς και το δείκτη μάζας σώματος τους

Το συμπέρασμα των ερευνητών είναι ότι παράμετροι της υγείας ενός ανθρώπου όπως η περίμετρος της κοιλιάς και ο δείκτης μάζας σώματος έχουν την ίδια δύναμη στο να προβλέψουν τον κίνδυνο που διατρέχει να υποστεί θανάσιμη ή μη θανάσιμη καρδιαγγειακή πάθηση.

Κάνοντας μια θεωρητική συμπερασματική εξαγωγή με βάση τα ευρήματα τους, οι Ολλανδοί ερευνητές υπολόγισαν ότι σε γενικό πληθυσμό όπου οι παχύσαρκοι και υπέρβαροι αποτελούν το 46% του συνόλου, το 33% όλων των θανάσιμων καρδιαγγειακών επεισοδίων και 15% των μη θανάσιμων καρδιαγγειακών επεισοδίων οφείλονται στο υπερβολικό βάρος σώματος και στην παχυσαρκία.

Η παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος σώματος αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Η επιρροή τους στη γένεση καρδιαγγειακών παθήσεων και στην πρόκληση θανάτων αυξάνεται.

Το πρόβλημα αποδεικνύεται ιδιαίτερα σοβαρό και με αυξανόμενες διαστάσεις σε υπέρβαρους και παχύσαρκους κάτω των 65 ετών όπως διαφαίνεται από την Ολλανδική έρευνα που σας παρουσιάζουμε.

Αποτελεί επείγουσα ανάγκη να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες καταπολέμησης της παχυσαρκίας σε όλες τις φάσεις της ζωής διότι οι άνθρωποι που υποφέρουν, οι ζωές που χάνονται και το κόστος για υπηρεσίες υγείας αποτελούν μία τεράστια και αυξανόμενη μάστιγα της ανθρωπότητας.