Η πίεση, ο υπάλληλος και ο προϊστάμενος

Οι σχέσεις στο χώρο εργασίας επηρεάζουν την υγεία των εργαζομένων

Ποιο ρόλο και τι επίδραση μπορεί να έχει σ' ένα εργαζόμενο, ο προϊστάμενός του;

Πώς επηρεάζεται η πίεση του υφισταμένου από την προσωπικότητα του προϊσταμένου του;

Τα ερωτήματα αυτά απασχολούν πολλούς και αρκετοί ερευνητές θεωρούν ότι η σχέση του προϊσταμένου με τον υπάλληλο μπορεί να είναι μια επιπρόσθετη πηγή στρες για τον τελευταίο.

Κάτω από ορισμένες συνθήκες το στρες αυτό μπορεί να ξεφύγει από τα αναμενόμενα όρια και να έχει νοσηρές επιδράσεις στην υγεία του εργαζόμενου.

Σύμφωνα με δεδομένα, που ήδη υπάρχουν η επιρροή του προϊσταμένου είναι δυνατόν να συσχετίζεται με αυξημένη θνησιμότητα και νοσηρότητα λόγω καρδιαγγειακών παθήσεων των υφισταμένων στα κατώτερα στρωματά της οργανικής ιεραρχίας.

Για να διαλευκάνουν περισσότερο το ζήτημα αυτό, ερευνητές από το Ηνωμένο Βασίλειο, εξέτασαν την επιρροή της προσωπικότητας του προϊσταμένου σε 28 εργαζόμενες γυναίκες ηλικίας από 18 έως 45 ετών. Η απασχόλησή τους ήταν βοηθοί για την παροχή φροντίδας υγείας.

Οι γυναίκες απάντησαν σε εξειδικευμένα ερωτηματολόγια για να φανεί το πως οι ίδιες βίωναν την προσωπικότητα και τη σχέση τους με τον προϊστάμενό τους. Κατανεμήθηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με το εάν ένιωθαν ότι ο προϊστάμενός τους ήταν δίκαιος και ευγενικός ή όχι.

Οι εργαζόμενες έτυχαν παρακολούθησης κατά την εργασία τους για 3 μέρες. Ταυτόχρονα γίνονταν μετρήσεις της αρτηριακής τους πίεσης κάθε 30 λεπτά για ένα σύνολο 12 ωρών κάθε μέρα.

Τα αποτελέσματά τους ήσαν ενδιαφέροντα και έδειξαν:

  1. Οι γυναίκες που εργάζονταν μαζί με ένα προϊστάμενο τον οποίο θεωρούσαν μη δίκαιο και μη ευγενικό, παρουσίαζαν μια αύξηση της συστολικής τους πίεσης της τάξης των 15 mmHg ενώ η διαστολική τους πίεση παρουσίαζε αύξηση της τάξης 7 mmHg. Να σημειωθεί, ότι έχει παρατηρηθεί ότι μια αύξηση των 10 mmHg στη συστολική πίεση και μια αύξηση των 5 mmHg στη διαστολική πίεση αυξάνουν κατά 16% τον κίνδυνο για στεφανιαία νόσο της καρδίας και κατά 38% τον κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο
     
  2. Οι εργαζόμενες γυναίκες που ένιωθαν, ότι ο προϊστάμενος τους ήταν δίκαιος, λογικός και ευγενικός, παρουσίαζαν μια μικρή πτώση της αρτηριακής τους πίεσης τους.

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η ατμόσφαιρα που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον έχει αντίκτυπο στην υγεία των εργαζομένων.

Εάν επικρατεί το αίσθημα ότι υπάρχει ευγένεια, δικαιοσύνη, εκτίμηση και σεβασμός τότε υπάρχουν και θετικές επιδράσεις στην υγεία των εργαζομένων.

Στην αντίθετη περίπτωση, εάν οι εργαζόμενοι βιώνουν τον προϊστάμενό τους με αρνητικά συναισθήματα, τότε αυτό αποτελεί ακόμη ένα παράγοντα εργασιακού στρες, που μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα με αρνητικές συνέπειες για την υγεία τους

Η βελτίωση των σχέσεων στο περιβάλλον εργασίας, η ύπαρξη θετικών αισθημάτων με την επικράτηση του αλληλοσεβασμού, της εκτίμησης και του δικαίου, μπορούν να αποτελέσουν μια στρατηγική πρόληψης των καρδιακών παθήσεων και των εγκεφαλικών επεισοδίων.